آراشدیرما

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، اعضا

+0 به یه ن

بؤلوم :

اَم: شرمگاه مونث

اۇررا: خایه (اوغوزی)

اَنگ: گونه صورت

اوْنگ: دست راست (چگلی)

آرت:گردن

اؤز: خود، دل و آنچه در شکم است

آذۇت/آیۇت: مشت، کف دست

آذاق/آیاق : پا

آشۇق: استخوان قوزک پا، کهبتین

اؤزک: رگ کمر

ایلیک: مغز استخوان

اَمیک: پستان

ائرین: لب

آلیٛن: پیشانی

آغ: میان دو ران و یا دو انگشت

آوۇت: مشت

آیا: کف دست

آغروغ: نخستین مهره پشت زیر گردن

اۆمگۆک: ملاج، قسمت نرم سر کودک

اوْوروغ، اوْغروق : مفصل استخوان

اوْغروغ: محل اتصال مهره پشت به گردن

اؤمگَن: نام دو رگ در گردن

اَرَنگَک: انگشت

اؤپکه: ریه، شش

باغیٛر: جگر، کبد

بؤگۆر: کلیه

کؤکۆز: سینه

باغیٛش: مفصل

سیٛذیٛغ/سیٛییٛغ: گشادگی داندانها میان لثه‌ها

قاسیٛغ: درون دهان

بیٛذیٛق/بیٛییٛق: سبیل

قاوۇق: مثانه

قۇلاق: گوش

بیلَک: مچ دست

کَوَگ: غضروف بینی

بۇرۇن: بینی

بوْغۇن: بند مفصل انگشت

بۆکۆن: آپاندیس

تۇلۇن: گیجگاه

تالاق: طحال

تیٛلاق: شرمگاه زن (چگلی)

سۇلاق: طحال (قبچاقی)

کَسمه: زلف

تامغاق: حلق و حنجره

باشغاق: بالای استخوان ران

قوْلتیٛق: زیر بغل

بیتریک: شرمگاه زن

بۆکسَک: فاصله میان سینه و گلو

سۆگرۆگ: شرمگاه زن

کیرپیک: پلک

چیٛچالاق: انگشت کوچک

یۆرَک: قلب، دل

یاریٛن: استخوان کتف

یۇلۇن: نخاع، مخچه

یایا: نشیمنگاه

بۇت: ران

تیز: زانو

تۇش: سرسینه

تیش: دندان

بئل: کمر

قوْل: بازو

قاش: ابرو

یان: سرین

قاوۇق: مثانه

بوْییٛن: گردن

یایا: نشیمنگاه

قوْیقا: پوست

اَیَگۆ: استخوان دنده

تۆپۆ: کاسه سر

باقاچۇق: گوشت میان استخوان پهلو و بازو

سؤکه: زانو

سۆنگۆک: استخوان

تۇلۇنگ: شقیقه، گیجگاه

یانگاق: استخوان دو طرف دهان

تیٛرناق: ناخن

قانگراق: کام، سقف دهان

تیرسگَک: آرنج

اَمیرچگه: غضروفآچار سؤزلر : دیوان لغات الترک,
یازار : سه شنبه 5 آبان 1394 | باخیش‌لار (0)

آنا صفحه

آرشیو

تماس

آختاریش

 

بؤلوم‌لر

یوْلداش‌لار

din xadimi دین خادمی

سوْن یازی‌لار

کلمات بیگانه دخیل در ترکی را چگونه بنویسیم؟

تقلید زبانی؛ بایدها و نبایدها

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، اعلام

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، انساب

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، اعضا

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، حیوانات

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، مقدمه

چند توصیه به ترکی‌نویسان

سلام

آرشيو

اسفند 1394

آبان 1394

مهر 1394

لینک‌لر

آراشدیرما (بلاگفا)

آچارسؤزلر

دیوان لغات الترک (4)

آمار

ایندی وبلاق‌دا :
بۇ گۆنون گؤروشو :
دۆنن‌ین گؤروشو :
بۇ آیین گؤروشو :
بۆتون گؤروش‌لر :
یازی‌لار :
باخیش‌لار :
یئنیله‌مه چاغی :

آلت‌لر

RSS 2.0